YATIRIM ARAÇLARI

LEASİNG

Leasing temelde bir orta vadeli kredi işlemidir. Alışılmış kredi ilişkisinden farkı, kredinin kiracıya nakit olarak verilmemesidir. 

Kiracı, işinde kullanmak üzere almak istediği sabit kıymeti seçer ve leasing şirketinden bu işlem için 
kendisine kredi tahsis edilmesi talebinde bulunur. 

Leasing şirketi tahsis ettiği krediyi kiracının seçtiği malın alımında kullanır. 

Leasing şirketi satın aldığı sabit kıymeti kiracının kullanımına tahsis eder. 

Kiracı leasing yöntemiyle kiralamış olduğu sabit kıymet için leasing şirketine aralarındaki sözleşme ile belirlenmiş kiraları öder. 

Finansal kiralama sözleşmeleri 3326 sayılı Finansal Kiralama Kanunu gereği 4 yıldan kısa süreli olamaz. 
Sözleşme süresi sonunda sabit kıymet finansal kiralama sözleşmesinde belirtilen sembolik bir bedel karşılğında kiracıya devredilir. 

BANKA KREDİSİ

Belirli miktardaki satın alma gücünün, belirli bir süre için ve geri verilmek üzere bir bedel (genellikle faiz) karşılığı gerçek ya da tüzelkişilere verilmesidir. Kredi çeşitleri: güvencesine göre 

Kredi Çeşitleri : 

EximBank 

Türk Eximbank ihracatçı ve ihracat bağlantılı mal üreten imalatçı firmalara, özellikle ihracata hazırlık döneminde Finansman gereksinimlerinin karşılanması amacıyla, ihracat kredileri tahsis etmektedir. Bu krediler YTL ve döviz cinsinden, bankalar aracılığıyla veya doğrudan Türk Eximbank tarafından firmalara kullandırılmaktadır. Söz konusu Kredi düşük maliyetli, sabit faizli (Faiz oranları Exim bank tarafından piyasa faiz oranlarına gore daha düşük belirlendiği için faiz avantajı sağlar.) kullandırım koşulları Eximbank tarafından belirlenir. Bankalar kredinin kullanımına aracılık eder. Kredi riski kullandıran bankadadır. Eximbank tarafından her bankaya ayrı limit tesis edilir.


KOSGEB 

KOSGEB; küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin teknolojik yeniliklere süratle uyumlarını sağlamak, 
rekabet güçlerini yükseltmek ve ekonomiye katkılarını ve etkinliklerini artırmak amacıyla 20 Nisan 1990 tarihinde kurulmuştur. 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırım teşvik belgesi, sermaye birikimini yatırıma yönlendirmek, üretimde yüksek katma değer yaratmak, 
teknoloji kullanımını ve yenilenmesini özendirmek, bölgeler arası ekonomik dengesizlikleri gidermek, 
istihdam yaratmak ve dünya ölçeğinde rekabet gücü sağlamak için yatırımların ve yatırımcıların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir.

Yatırım teşvik belgesi, firmaya doğrudan nakit verilmesi anlamına gelmez. Bu belgede, yatırımcının yatırım yaptığı alanda büyük bir nakit çıkışını, dolayısı ile parasal sermayesinin eksilmesini önleyen destekler, muafiyetler ve indirimler söz konusudur.